Sayfa Deneyimi – Mobil Kullanılabilirlik ve Reklam Deneyimi

Sayfa Deneyimi – Mobil Kullanılabilirlik ve Reklam Deneyimi

Sayfa Deneyimi URL bazında değerlendirilir. Şu anda yalnızca mobil tarayıcı kullanılarak değerlendirilmektedir (yani değerlendirme, yalnızca mobil cihazlardaki kullanıcılar için dikkate alınır ve yalnızca mobil cihazlardan yapılan aramalara etki eder). Değerlendirme ve rapor, sitelerin ziyaretçilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayan sayfalar oluşturmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Sayfa deneyimi hakkındaki SSS sayfamızı okuyun.

Google Arama’daki sayfa deneyimi aşağıdaki ölçütler kullanılarak değerlendirilir:

 • Önemli Web Verileri
  Önemli Web Verileri, kullanıcılar için sayfa yükleme deneyiminin hızını ve kararlılığını test eder. Önemli Web Verileri raporu, her bir sayfa için Hızlı, İyileştirme gerektiriyor veya Yavaş şeklinde bir derecelendirme içerir. Bir sayfanın, sayfa deneyimi durumunun İyi olması için Önemli Web Verileri derecesinin Hızlı olması gerekir. Sayfa Deneyimi raporundan Önemli Web Verileri raporuna veri aktarımında birkaç günlük bir gecikme olduğunu unutmayın. Bu nedenle bir URL’nin Sayfa Deneyimi raporundaki derecesi, Önemli Web Verileri raporundaki derecesini bir miktar geriden takip edebilir. Mobil için Önemli Web Verileri raporunu açın.
 • Mobil kullanılabilirlik
  Sayfa Deneyimi raporundaki İyi durumuna uygun olması için bir URL’nin hiçbir mobil kullanılabilirlik hatasının olmaması gerekir. Mobil kullanılabilirlik raporunu açın.
 • Güvenlik sorunları
  Bir siteye dair herhangi bir güvenlik sorunu, sitedeki tüm URL’lerin Sayfa Deneyimi raporunda durumunun İyi olarak değerlendirilmesini engeller. Güvenlik Sorunları Raporu’nu açın.
 • HTTPS kullanımı
  Bir sayfa, İyi sayfa deneyimi durumuna uygun olmak için HTTPS üzerinden sunulmalıdır. Sayfa Deneyimi raporu URL durumu hesaplanırken HTTPS ölçütünü dikkate almaz. Yalnızca sitenizde HTTP URL’lerinin oranı nispeten daha fazlaysa Sayfa Deneyimi raporunda site genelinde bir uyarı olarak Başarısız uyarısını görürsünüz. Henüz sitenizdeki HTTP ve HTTPS kullanımının ayrıntılarını gösterecek bir raporumuz yok ama HTTP sayfalarınızı nasıl bulacağınıza dair ipuçlarını burada bulabilir, HTTPS’nin önemini ve sitenize nasıl uygulayacağınızı açıklayan bir kılavuzu burada okuyabilirsiniz
 • Reklam Deneyimi
  Reklam Deneyimi; bir sitede dikkat dağıtan, kesintiye neden olan veya bir şekilde iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamayan reklam teknikleri kullanılıp kullanılmadığını ölçer. Reklam Deneyimi değerlendirmesi tek bir sayfayı değil, sitenin tamamını etkiler. Bir site kötü bir reklam deneyimi işareti almışsa sitedeki tüm sayfaların kötü bir sayfa deneyimi olduğu kabul edilir. Çoğu sitenin Reklam Deneyimi için test edilmediğini unutmayın: Siteniz test edilmediyse sitenizin Reklam Deneyimi testinden geçtiği kabul edilir.
  Sayfa Deneyimi raporu şu anda sitelerin Reklam Deneyimi durumlarını içermiyor ancak sitenizin Reklam Deneyimi statüsünü kendiniz kontrol edebilirsiniz:

  1. URL ön ekine sahip bir Search Console mülkünüz varsa (mülk adınız Search Console mülk seçicisinde http veya https ile başlar) Mobil cihazlar için Reklam Deneyimi raporunu açın.
  2. Alan mülkünüz varsa (mülk seçicide Alan mülkü olarak etiketlenmiştir ve mülk adı http:// veya https:// ile başlamaz) Search Console’da eş değer bir URL ön eki mülkü oluşturup, bu mülkün mobil için Reklam Deneyimi raporunu açmanız gerekir. Bunun nedeni, Alan mülklerinin Reklam Deneyimi raporunda desteklenmemesidir.
  3. Durumunuzu görmek için Reklam Deneyimi raporundaki listeden mülkünüzü seçin. Durumunuz İncelenmedi ise Reklam Deneyimi durumunuz, Sayfa Deneyimi raporunda iyi olarak değerlendirilir.
  4. Reklam Deneyimi durumu nadiren değişir, bu nedenle sık sık kontrol etmeniz gerekmez.

Grafik hakkında

Grafikte aşağıdaki veriler gösterilir:

 • İyi URL’ler: Grafikteki son ölçüm tarihinde durumu İyi olan mobil URL’lerin yüzdesi. Buradaki İyi, URL’nin Önemli Web Verileri raporundaki durumunun Hızlı olduğu ve Mobil Kullanılabilirlik raporunda hiçbir mobil kullanılabilirlik sorunu olmadığı anlamına gelir. Güvenlik sorunları, HTTPS ve Reklam Deneyimi bu değerlendirmeye dahil değildir. Durum raporları hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • İyi URL’lerin toplam gösterim sayısı: Grafikte gösterilen zaman diliminde iyi URL’ler tarafından oluşturulan gösterimlerin sayısı. Farklı veri işleme zamanları nedeniyle en yeni gösterim verileri, günlük iyi URL sayısında gecikmeye neden olabilir.
 • Grafik günlük değerleri: Günlük bazda iyi olarak değerlendirilen URL’lerin yüzdesi. “İyi” olarak değerlendirilen URL’ler, yukarıda İyi URL’ler için açıklanan ölçütlere uyar.

⚠︎Verilerle ilgili önemli nitelikler:

 • Sitenizde kritik sorunlar (güvenlik sorunları, HTTPS sorunları veya Reklam Deneyimi sorunları) varsa İyi olarak gösterilen URL’lerin sayısı doğru olmaz. Bunun nedeni, etkilenen URL’lerin İyi olan durumunu Kötü‘ye çeviren kritik sorunların grafik ve grafik toplamları tarafından değerlendirmeye alınmamasıdır. Bu durumda İyi ve Kötü URL’lerin tam sayısındaki belirsizliğe işaret etmek için grafik soluk görünür. Bununla birlikte, İyi olarak görünen URL’lerin Önemli Web Verileri raporundaki durumunun Hızlı olduğu (veya bu raporda yer almadığı) ve Mobil Kullanılabilirlik raporuna göre hiçbir mobil kullanılabilirlik sorunu bulunmadığı kesin olarak bilinmektedir.
 • Verilerin Mobil Kullanılabilirlik raporu ve Önemli Web Verileri raporundan Sayfa Deneyimi raporuna aktarılmasında bir gecikme mevcuttur. Bu nedenle, Sayfa Deneyimi’nde belirli bir URL’nin değerlendirilmesi, bu URL’nin diğer kaynak raporlarındaki değerlendirilmelerinin bir miktar gerisinde kalabilir.

Gecikme süreleri

Sayfa Deneyimi raporunun kaynak verileri, Önemli Web Verileri raporu ve Mobil Kullanılabilirlik raporu gibi diğer pek çok kaynak ve rapordaki verilerin değerlendirilmesiyle elde edilir. Bu alt değerlendirmelerin zamanlamaları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla belirli bir URL’nin canlı ve geçerli durumu, raporda gösterilenden farklı olabilir. Bu yüzden, bu raporu bir URL’nin kesin ve gerçek zamanlı bir değerlendirmesi olarak kullanmak yerine; verilerinizdeki trendlere (iyiye gidip gitmediğine) ve genel değerlendirmeye (sayfalarınızın çoğunun iyi olup olmamasına) bakmanız gerekir.

Eksik grafik veya URL verileri

Bir URL’nin Sayfa Deneyimi raporunda görünmesi için Önemli Web Verileri raporunda verisinin olması gerekir. (İstisna: Önemli Web Verileri’nde verisi olmayan bir URL, kendisiyle ilgili URL grubu Önemli Web Verileri’nde yer alıyorsa Sayfa Deneyimi’nde görünebilir).

Grafik yerine Yeterli veri toplanmamış ifadesini görüyorsanız Önemli Web Verileri raporunda sitenizdeki hiçbir URL için yeterli veri bulunmuyor demektir.

Durum ölçütleri

Sayfa Deneyimi raporu, Google Arama sonuçlarında bir URL’ye uygulanan sayfa deneyimi ölçütlerinin bir alt kümesini denetler. Bu nedenle, bu raporda “iyi” olarak işaretlenen bazı URL’lerin Google Arama tarafından iyi olarak değerlendirilmemesi olasıdır. Farkların bir özeti aşağıda verilmiştir:

 Sayfa Deneyimi RaporuGoogle Arama
Önemli Web VerileriDenetlendi (sonuçlarda biraz gecikme)Denetlendi (sonuçlarda gecikme yok)
Mobil kullanılabilirlikDenetlendiDenetlendi
Güvenlik sorunlarıDenetlendiDenetlendi
HTTPS kullanımıURL düzeyinde değil, site düzeyinde kontrol edilir (sitede asgari oranda HTTPS URL olup olmadığı)URL düzeyinde kontrol edilir
Reklam DeneyimiDenetlenmediDenetlendi

 

Bir URL’nin Google Arama’daki sayfa deneyimi statüsünün iyi olarak derecelendirilmesi için gereken ölçütler şunlardır:

İyiBaşarısız
Aşağıdakilerin tümü doğrudur:

 • URL’nin Önemli Web Verileri raporundaki durumu Hızlı.
 • Mobil Kullanılabilirlik raporuna göre URL’de mobil kullanılabilirlik sorunu yok.
 • Sitede güvenlik sorunu yok.
 • URL, HTTPS üzerinden sunuluyor.
 • Sitede Reklam Deneyimi sorunu yok veya site Reklam Deneyimi açısından değerlendirilmedi.

İyi durumu, mobil cihazlardaki Google Arama sonuçlarında URL için bir sıralama sinyali olarak kullanılır.

Aşağıdakilerden en az biri doğrudur:

 • URL, Önemli Web Verileri raporunda görünmüyor ya da durumu Yavaş veya İyileştirme gerekiyor.
 • URL’nin, Mobil Kullanılabilirlik raporuna göre bir veya daha fazla mobil kullanılabilirlik sorunu var veya URL, Mobil Kullanılabilirlik raporunda görünmüyor ancak Sayfa Deneyimi raporunda görünüyor.
 • Siteyi etkileyen bir veya daha fazla güvenlik sorunu var.
 • URL, HTTPS yerine HTTP kullanılarak sunuluyor.
 • Sitede bir veya daha fazla Reklam Deneyimi sorunu var.

HTTP sayfalarınızı bulma

Sitenizde hangi URL’lerin HTTPS yerine HTTP olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

 • Siteniz için bir Alan mülkü oluşturun. Ardından, Arama için Performans raporunu açıp “http://” ile başlayan URL’ler için bir filtre ekleyin. Bu şekilde, sitenizdeki HTTP URL’lerinden kullanıcılar tarafından Google’da bulunan ilk 1.000 tanesinini görüntüleyebilirsiniz.
 • Bir nedenden ötürü Alan mülkü oluşturamıyorsanız HTTP adresleriniz için bir URL ön eki mülkü oluşturup Arama için Performans raporunu açarak sitenize ait, kullanıcılar tarafından Google’da bulunan 1.000’e kadar HTTP URL’yi görebilirsiniz.

Aramada görünen bir HTTP URL’nin HTTPS versiyonunun olduğunu düşünüyorsanız Aramada görünüp görünmediğini ve görünmüyorsa neden görünmediğini bulmak için Google Dizini’nde HTTPS URL’yi inceleyin.

search console

Mobil reklam deneyimleri

Aşağıdaki tanımlarda, yapılan araştırmalara göre ziyaretçilerinizi rahatsız etmesi muhtemel mobil reklam deneyimleri açıklanmaktadır. Kitlenizi korumak ve bu kullanıcıların, reklam engelleyici yüklemeleri ihtimalini azaltmak için bu tür deneyimlerden kaçınılmalıdır.

Bu standart, cep telefonlarının yanı sıra tablet ve Kindle gibi varsayılan olarak mobil cihazlar için optimize edilmiş sayfalar görüntüleyen cihazlar için geçerlidir.

Alanınızdan yayınlanıp yayınlanmamasına bakmaksızın sitenizdeki tüm içeriği inceleriz. Örneğin, sitenizdeki bir iframe veya video oynatıcıya yüklenen içeriğin sitenizin bir parçası olduğu kabul edilir.

Reklam deneyimlerini incelerken, Better Ads Standartları temelinde bir tespit yaparız.

Pop-up Reklam ve Kayan Reklam

Pop-up reklamlar sayfa yüklendikten sonra sayfanın üst kısmında görünür ve içeriğin görüntülenmesini engeller. Kayan reklamlar sayfanın içeriği yüklenmeden önce görünür, boyutları tam ekrandan ekranın bir bölümüne kadar çeşitlilik gösterebilir ve kullanıcıların ana içeriğe ulaşmasını engelleyebilir. Pop-up’lar da kayan reklamlar da ekranın herhangi bir tarafı ile aynı hizada olacak şekilde kilitlenmez.

Bizim yorumumuza dahil olanlar

 • Yalnızca bir video duraklatıldığında görünen reklamlar.

İstisnalar

 • Etkileşimli içerikler (videolar veya oyunlar) için: Oynatıcının alt yarısında bulunan ve dikey yüksekliğinin çeyreğini veya daha azını kaplayan pop-up reklamlar bu reklam deneyimi kapsamında değerlendirilmez.
 • Coalition for Better Ads pop-up uyarısı, 15 Eylül 2017:

Interpretation of the Initial Better Ads Standards – Advisory

 (PDF)

%30’dan fazla Reklam Yoğunluğu

Mobil sayfadaki reklamlar sayfanın ana içerik kısmının dikey yüksekliğinin %30’undan fazlasını kapladığında sonuç rahatsız edici bir reklam deneyimi olur. Bu reklamların metin, video veya sabit görüntüler olması önemli değildir. Yapışkan reklamlar ve satır içi reklamlar da bu kapsamda değerlendirilir.

Better Ads Standardı, sayfanın içeriğiyle alakalı video içeriğinden önce (videodan önce) veya video sırasında (videonun ortasında) görünen video reklamları kapsamaz.

Bizim yorumumuza dahil olanlar

 • Yoğunluk hesaplaması, bir sayfanın tam olarak genişletilmiş makalesi veya içeriği için geçerlidir.
 • Sayfanın içerik kısmına site başlıkları, alt bilgileri ve içerik önerileri (örneğin, “alakalı makaleler” bölümleri) dahil değildir.
 • Reklamlar, harici içerik önerilerini veya karışık (dahili ve harici) içerik önerilerini içerir. Bir modül kendi sitenizdeki bir sayfaya bağlantı veriyorsa ve bağlantı için ücret ödenmiyorsa reklam yoğunluğu hesaplamasına dahil edilmez.

Yanıp Sönen Animasyonlu Reklam

Yanıp sönen animasyonlu reklamlar hızlıca değişen arka plan ve renklerle hareketlendirilir ve yanıp söner.

Better Ads Standardı yanıp sönmeyen animasyonları kapsamaz.

Sesli Olarak Otomatik Oynatılan Video Reklam

Geri Sayımlı Reklam

Geri sayım zamanlayıcıları olan geri sayımlı reklamlar kullanıcı bir bağlantıyı takip ettikten sonra ortaya çıkar. Bu reklamlar, kullanıcıyı reklamı kapatmadan önce belirli bir süre beklemeye zorlar. Bazen de kullanıcıları reklamın kendi kendine kapanması veya başka bir sayfaya yönlendirmesi için belirli bir süre beklemek zorunda bırakır.

Hemen kapatılabilen geri sayımlı reklamlar Better Ads Standardına dahil değildir.

Tam Ekran Scrollover Reklam

Tam ekran scrollover reklamlar kullanıcıyı bir reklamı alttaki içerikten farklı bir hızda kaydırmaya zorlar. Bu reklamlar sayfanın %30’undan fazlasını kaplar ve sayfanın ana içeriğinin üzerinde kayarak içeriğin görüntülenmesini engeller.

Büyük Yapışkan Reklam

Büyük yapışkan reklamlar kullanıcının kaydırma çabalarına rağmen mobil sayfanın bir tarafına yapışır. Bu sabit, hareketsiz yapışkan reklam, kullanıcı sayfaya göz atarken ekranın %30’undan fazlasını kaplar.

Büyük Video Görüntülü Reklam

Doğrusal olmayan büyük reklam deneyimleri, video oynatıcının %20’sinden büyük bir alanını kaplayacak şekilde üzerine yerleştirilen veya ortasında gösterilen statik ya da animasyonlu reklam mesajları ve/veya resimler olarak tanımlanır.

Bu deneyimler, tüketicilerin seçilen video içeriğini izleyebilmesini engeller.

Video oynatıcının %20’sinden daha küçük olan ve görüntüleme penceresinin göbeğinin dışında konumlandırılan statik mesajlar ve resimler, kullanıcı deneyimini çok daha az engeller.

Atlanamayan Uzun Videodan Önce Gösterilen Reklamlar

Videodan önce gösterilen reklamlar, video içeriğinden önce oynatılan bir video reklam deneyimidir. Tüketiciler, ilk 5 saniye içinde atlanamayan ve 31 saniyeden uzun süren reklam deneyimlerini rahatsız edici bulur.

Bu deneyimler doğrudan reklamlardan kaçınma taktikleriyle sonuçlanır.

Videonun Ortasında Gösterilen Reklam

Videonun ortasında gösterilen reklamlar, seçilen bir videonun ortasında oynatılan ve içeriği kesintiye uğratan bir video reklam deneyimidir. Videonun ortasında gösterilen reklamların çeşitleri ve süreleri büyük farklılıklar gösterse de tüketiciler hepsinin son derece rahatsız edici olduğunu düşünmektedir.

blog author

SEO Uzmanı Yemliha Toker

Author

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.

Leave a Comment