Google İçin En Yüksek Kalitede Olan İçerik Hangi İçeriktir?

Google, artık internetteki içeriklerin kaliteli, hatta çok kaliteli olmasını sağlamaya yönelik bir dizi işlem başlattı. Bunlardan biri, içeriklerin insanlar tarafından incelenmesi ve değerlendimeleriydi.

Google için çalışan binlerce insan, çeşitli görevler alarak internetteki sitelerin sayfalarını inceledi. Her biri, Google’ın önlerine koyduğu talimatlara uygun şekilde içeriklere puanlar verdiler ve kalite ölçümlemesi yaptılar. Onlara verilen bu rehberde yer alan bilgilere göre Google kalite sınıflandırmalarını yapmalarını isterken, pek çok detaya önem veriyor ve çok titiz davranıyor. Bu yazıda, Google’ın en kaliteli gördüğü içerik nedir? Bu en yüksek kalitede sayılan içeriklerin diğerlerinden farkı nedir? Bunlar hakkında konuşacağız.

En Yüksek Kalitedeki Sayfalar

Bu sayfalar fayda sağlamayı hedefler. Bunun için bir amaçları vardır. Ayrıca bu amaca en yüksek seviyede ulaşabilmek için organize edilmişlerdir. Sayfalarda ana içerik olarak tanımlanan içerikler bulunur.

Bir sayfadaki ana içerikten hariç olarak Google’a göre ek içerikler ve reklam içerikleri gibi bölümler de ayrıca tanımlanmıştır. Burada önce ana içeriği ele alalım. Ana içerik, çok kaliteli olmalı ve miktarı da önemlidir. Aynı zamanda EAT olarak kısaltılan Uzmanlık, Yetkililik ve Güvenilirlik de özellikle incelenir. Bunlar en yüksek kalitede sayılan sayfalarda bulunması gereken temel özelliklerdir.

Ayrıca bir sayfanın en kaliteli sayfa olduğunu söyleyebilmek için başka özellikleri de taşıması beklenir. Şunlardan en az biri de mutlaka bulunmalıdır.

 

l  Çok tatmin edici seviyede ana içerik

 

l  Sayfanın ana içeriğinden sorumlu olan web sitesinin olumlu yöndeki itibarı

 

l  Sayfadaki ana içerik web siteden ayrı ise onu üretenin çok olumlu şöhreti

 

Çok yüksek kalitede bir ana içerik, muhakkak uzun zaman harcanmış içeriktir. Bununla birlikte büyük bir çaba ortaya konmuş ve bu içerikler üretilmiştir. Üstelik, uzmanlık, yetenek ve beceri gibi niteliklerle ortaya konmuştur. Bunlar en kaliteli sayfalar ya da çok yüksek kalitede sayfalar olarak sınıflandırılan içerikler için zorunlu olan konulardır.

Google arama sonuçları standartlarına göre bir sayfanın amacı ve içeriğin türü kalitesinin değerlendirilmesinde birlikte gözetilir. Google standartlarını oluştururken safyanın amacına ve içeriğin türüne göre konum alır.

 

YMYL (Senin Paran Senin Hayatın)

Google YMYL konuları adını verdiği çok hassas içerik kategorileri için son derece titiz davranır. YMYL nedir? YMYL, “senin paran, senin hayatın” anlamına gelen bir kısaltmadır.

 

YMYL kapsamına giren konular, tıbbi, bilimsel, tarihsel konulardır. Bu konularda doğru ve köklü bilgiler verilmelidir. Daha pek çok konu da bu kategoride yer alır.

 

Çok kaliteli bir ana içeriği diğerlerinden ayıran unsur nedir?

Bunun cevabı aslında uzakta değil, herkesin bildiği bir yerde: benzersiz ve orjinal içerik oluşturmak. Yani özgün içerik dediğimiz içerikler çok kaliteli olmalıdır bu şarttır. Şimdi bundan kastedilenin neler olduğunu örneklerle açıklayalım.

 

Diyelim ki haber kategorisinde içerikler üretiyorsunuz. Haber amaçlı üretilmiş bir ana içeriğiniz var. Bunun çok yüksek kalitede olduğunu gösteren nedir? Birincisi, haberi yazmak gazetecilik standartlarında olmayı gerektirir. Profesyonel olmanız gerekir. İçerik oluştururken referanslarınız olmalıdır. Hangi kaynaktan ne aldınız? Kaynaklarınızı açıkça göstermelisiniz.

 

Orjinal raporlardan yararlandınız mı? Hangileri? Bunları gösterin!

 

Derinlemesine ve araştırmacı bir yönünüz olmalı. Bunu sergilemelisiniz. Beceri ve yetenek gerekir. Zaman harcanmalı ve çaba gösterilmelidir. Tüm bunları inceleyen bir Google’dan söz ediyoruz. Yani, “Google bunları nereden bilecek ki?” Demeyin! Bunlar, denetçilerin önüne konulan inceleme kriterleridir. Ayrıca habere “çok yüksek kalitededir” diyebilmek için haberin muhakkak surette doğru olması da gerekir.

 

Diyelim ki sanatsal yönü olan içerikler üretiyorsunuz. Bunlara çok yüksek kalitede diyebilmek için yetenek, beceri, zaman, çaba gibi unsurlar bulunmalıdır. Çünkü sanatsal içerikler için bunlar gerekir. Eğer bunlar gerekiyorsa, olmalıdır. YMYL konularından biri sanatsal bir içerik olacaksa, o zaman YMYL standartlarına uyulmalıdır.

 

Eğer, bilgi ağırlıklı işler yapıyorsanız, doğru bilgi vermelisiniz. İçeriğiniz kapsamlı olmalı. Açık ve net olarak iletilmelidir. Sunum profesyonel olmalı ve uzmanların fikir birliğine muhalif olmamalıdır. Elbette birbirinden farklı bilgi türleri vardır. Bu durumda beklentiler değişebilir. Örneğin, bilimsel bir makale ile hobi içerikli bilgiler bulunan bir içerik farklı standartlara sahiptir.

 

Bu türler farklı da olsa çok yüksek kalitede bilgi içeriği denilen şey konu veya alana uygun standartların yanı sıra, doğruluk, kapsamlılık ve açık iletişimin ortak özelliklerini taşımak durumundadır. Tatmin edici veya kapsamlı içerikler sunmanız durumunda yüksek kaliteli ana içeriğe sahip sayfalar kategorisine girebilirsiniz.

 

Çok Olumlu İtibar Nasıl Ölçülür?

Normal hayatta, prestij göstergeleri neyse online yani çevrimiçi sahada da bunlar geçerlidir. Eskiden SEO için pek önemli olmayan bu detay, artık çok önemli! Çünkü, Google bunları inceleyebiliyor.

 

Çok olumlu itibar genellikle içeriğinizin yer aldığı sayfanın konusundaki bilinen uzmanların veya profesyonellerin tavsiyeleri olabilir. Ya da ödüller de bir göstergedir. Mesela Wikipedia itibar araştırması yapmak isteyenler için zengin bir kaynaktır. Google uzmanları bu kaynakları online itibarı görmek için tarar. Hele de YMYL konuları için muhakkak surette tarar.

 

YMYL, Google’ın çok önem verdiği bir konudur. Google uzmanlara, toplumun profesyonellerine önem verir. Kazanılan ödüller bir çeşit kanıttır. Google alınan ödülleri kanıt olarak değerlendirir.

YMYL, toplum için hassas içerikleri işaret eder. YMYL konuları insanların hayatlarını etkileme potansiyeli olan konulardır. Bu sebeple bu konularda üretilen tüm içerikler son derece hassasiyetle incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Google’da bu konuda üzerine düşen hassasiyeti göstermektedir. Arama sonuçları sayfalarının düzenlenmesinde bu ve buna benzer konuları dikkatle takip eder.

 

Subjektif bir örnek vermek gerekirse, bir alışveriş sitesini incelediğimizde ürün hakkında yapılan yorumlar insanlar için aydınlatıcı metinlerdir. Ürünün bulunduğu sayfada yer alan kullanıcı yorumları, ürünü satın almayı düşünen diğer insanlar için örnek teşkil eder.

 

Bir tıbbi tavsiye sayfasında uzmanların görüşleri bulunmalıdır. Yeterli ve uygun tıbbi uzmanlık ve akreditasyona sahip kişiler ve kuruluşlar bu tür içerikleri yayınlanmalıdır. Aksi takdirde yayınlanan içerikler eksik veya yanlış olabilir. Google tıbbi konuları YMYL konular arasında göstermektedir ve herkesin burada içerik üretmesi istenmemektedir. Bunun yerine bu konuda gerçekten uzman olan kişilerin açıklamalarına yer verilmelidir.

 

Bir başka örnek vermek gerekirse mizah gibi bir konuda da uzmanlık gereklidir. Ama buradaki uzmanlığın resmi bir uzmanlık olduğunu söylemiyoruz. Daha az resmi bir uzmanlıktan söz ediyoruz. Benzer şekilde yemek tarifleri ile ilgili bir konu yer alıyorsa burada da resmi bir uzmanlık, akreditasyon benzeri bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunun yerine daha az resmi olan ama alanında otorite olan kişilerin görüşlerinin bulunmasından bahsediyoruz.

 

Aynı zamanda uzmandan kastedilen sadece kişiler değildir. Kuruluşlar da uzman olarak sınıflandırılabilir. İtibarın değerlendirilmesinde, popülerlik, kullanıcı katılımı ve katılımcı incelemeleri esas alınabilir. Daha az resmi uzmanlık gerektiren konular için şunlara bakılabilir: popülerlik, insanların konuya olan alakası sevgisi, ziyaretçilere yardımcı olmaya odaklanma…

 

 Çok yüksek EAT düzeyi nedir?

 

Google için en yüksek kaliteye sahip olan sayfalar ve web siteleri yüksek derecede uzmanlığa sahip olan sayfalar ve web siteleridir. Bununla birlikte yetkilidirler ve güvenilirdirler. Uzmanlık derken burada resmi uzmanlıktan bahsediyorsak, tıbbi konular, finansal konular veya yasal tavsiyeler içeren konular esas alınmaktadır.

 

Eğer yemek pişirmekten bahseden bir konunuz varsa, o zaman bir şefin tavsiyesi uzman tavsiyesi olarak kabul edilebilir, bu içeriklerin türü video şeklinde de olabilir.

 

YouTube’a içerik üreten bir aşçı, pişirme videoları ile insanların dikkatini çekmiş ve popüler olmuşsa o zaman uzmanlık işareti olduğunu söyleyebiliriz.

 

Hayat deneyimlerine, küçük çaplı da olsa uzmanlıklarını değer vermek gerekir, uzmanların bilgiler aktardığı kaynaklardan bazıları kişisel bloglardır. Videolar, forumlar, Inceleme tartışmaları ve buna benzer diğer mecralar…

 

Bu bağlamda düşünerek bir sayfanın konusu için uzmanlığın ne demek olduğunu anlamaya çalışın. Aynı zamanda yetkililik yani otorite olmanın ne demek olduğunu ve yine bu bağlamda düşünerek anlamaya çalışın. Öte yandan güvenilirlik konusunu da yine bu bağlamda ele alarak değerlendirin.

Çok yüksek EAT standartları sayfanın konusuna bağlı olarak değişir. YMYL standartları ise çok daha yüksek hassasiyet gerektirir.

 

En kaliteli sayfalara bazı örnekler verelim.

 

Şurada görmüş olduğunuz görselin içinde haberi bulabilirsiniz. Bunu en kaliteli içerik sınıfına sokan nedir? Sayfanın amacını çok yüksek düzeyde gösteren bir makaledir yayıncı ve Yazarlar da dahil olmak üzere… Sayfanın amacı son derece tatmin edici bir şekilde ve kapsamlı olarak yeterli miktarda ana içerikli de sunulmuştur. Bununla beraber çok olumlu bir itibara da sahip olan bir web sitesinde yayınlanmıştır.

 

Bu makale, çok sayıda ödül alan bir gazeteden alınmıştır. Bu sayfada araştırmacı gazetecilik anlamında son derece geniş bilgiler ve deneyimler yer almaktadır Hatta iki yazarın derinlemesine raporlaması da yer almaktadır.

 

Yine bir başka Örnek vermek gerekirse şu görseli de inceleyebilirsiniz. Los Angeles Times’ta yer alan bir haber makalesi.

 

Bu makaleyi en kaliteli içerikler sınıfına sokan nedir? Bu haber makalesinde yayıncı ve yazarlar dahil olmak üzere sayfanın amacı yine çok yüksek düzeyde uzmanlık, güvenilirlik ve yetkililik içermektedir, sayfanın amacı yine son derece tatmin edici bir şekilde ve kapsamlı olarak kaliteli biçimde ana İçeriğe sahip olmak kaydıyla burada yer almıştır. Öte yandan sayfanın çok olumlu itibara sahip olan bir web sitesi içinde olduğunu da söylemek lazım.

 

Ayrıca bu gazetenin Pulitzer ödülü aldığını ve bir medya ödülü aldığını da belirtmekte fayda var. Çeşitli ödüller kazanan bir makaledir bu… Makale araştırmacı gazetecilik anlamında son derece geniş bir bilgi ve deneyimi sunmaktadır. Ve iki yazarın derinlemesine araştırmacı raporlamasını da içermektedir. Benzersiz ve orjinal çok yüksek kalitede ana İçeriğe sahiptir.

 

Google’ın bilgi kategorisinde “çok yüksek kalitededir” dediği bir web sitesi ve makale örneğini de burada sizlerle paylaşmak istiyoruz  bu görmüş olduğunuz görselde örnek bir makale yer almaktadır.

 

Bu makalenin özelliği bilgi verme amacı taşıyor olmasıdır. Bilgi veren makalelere bir örnek vermek istiyoruz. Bu makale iyi en kaliteli içerikler sınıfına almamıza neden olan şey ana içeriğin çok kaliteli olması ve tatmin edici düzeyde olmasıdır. Aynı zamanda çok büyük bir kapsamada sahiptir. Miktar olarak yeterli miktardadır. Sayfa amacı için çok üst düzeyde uzmanlık, güvenilirlik ve yetkililik barındırmaktadır. Aynı zamanda bulunduğu web sitesinin olumlu itibarı da aşikardır.

 

Düğün kıyafetleri sergilenen bir web sitesinden de sizlere bir örnek vermek istiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz görseli inceleyebilirsiniz.

 

Google tarafından arama kalitesi sorgulaması değerlendirme uzmanlarına örnek olarak verilen bir içeriktir, bu içeriğin özellikleri nelerdir?

 

Son derece tatmin edici ve kapsamlı miktarda yüksek kalitede ana İçeriğe sahiptir. Ve yine sayfanın amacını sağlamak için son derece yüksek düzeyde EAT içermektedir. Aynı zamanda bulunduğu web sitesinin olumlu itibarı da son derece yüksektir.

 

Bu sayfada düğünler için özel kıyafetler ve gelinlikler yer almaktadır Bu konuyla ilgili olan sitenin ziyaretçileri için tatmin edici miktarda ana içerik bulunmaktadır. Birçok resim yer almaktadır, fiyat aralıkları ve stilleri göre bu bu bilgiler kullanıcılara doyurucu biçimde aktarılmaktadır.

 

Şimdi son derece Az kelime bulunan bir web sitesini inceleyelim. Bu web sitesinin özelliği ve yine çok yüksek kalitede bir web sitesi sayfası olarak kabul edilmesidir ve bu kabuller Google tarafından yapılmaktadır.

Bu sayfanın amacı için çok yüksek düzeyde uzmanlık içeren bilgiler yer almaktadır. Bununla birlikte yetkili olduğu da anlaşılmaktadır ve son derece güvenilir bir sayfadır. Aynı zamanda bu sayfanın amacına uygun biçimde tatmin edici ve kapsamlı çok kaliteli ana içerik yer almaktadır.

Şimdi de başka bir web sitesini inceliyoruz. Bu web sitesinde Microsoft Excel ile ilgili bazı ipuçlarına yer verilmiştir. Teknik bir konudur ve bu teknik konuyla ilgili bilgi içerikli sayfa son derece tatmin edici Yüksek derecede Kaliteye sahip bir sayfa olarak tanımlanmaktadır.

Google bu sayfanın amacı çok iyi yansıtan yüksek düzeyde EAT içerdiğini aktarmaktadır. Şimdi size benzer özelliklere sahip bazı linkleri veriyoruz bunların da bol zamanınız olduğunda teker teker inceleyerek Google’ın nelerin çok yüksek kalitede olduğunu düşündüğünü anlamanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

 

İşte çok yüksek kalitede içeriğe sahip web sayfası örnekleri:

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/kerneldotorg.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/PQ_CreditReport.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/TaxForms.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/SecretFearsOfSuperRich.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/Miley5.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/BMI.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/Meningitis.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/SeasonalFlu1.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/BookPack.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/BankLogin.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/CharityHomepage.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/3.6.5.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/campusmap.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/PQ.2.5.7.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/RubeGoldbergVideoYT.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/Henri2.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/Abbreviation.jpg

 

l  https://guidelines.raterhub.com/images/tngop-t-m.jpg

 

Bu sayfaları incelediğinizde şaşıracaksınız. Her biri farklı kategorilerde yer alsa da hepsinin ortak özelliği Google tarafından üst düzeyde kaliteli sayfa ilan edilmelidir. Google hangi kategorideki içeriğe ne zaman “kalitelidir” damgasını vuruyor böylece anlamış oluyoruz. Hatta daha da fazlasını söyleyelim bu sayfalar Google’ın gözünde en kaliteli sayfalardır.

 

Artık eski SEO anlayışlarını bir kenara bırakmalı ve kaliteli hatta çok yüksek kalitede içerikler üretmenin yollarını aramalısınız. Aksi takdirde, gerek insan denetleyiciler gerekse de kuantum üstünlüğe sahip yapay zeka algoritmalarını aşmak mümkün görünmemektedir. Uzmanlaşma ve yapılan işin hakkını vermek, insanların gözüyle yaptıklarınızı değerlendirmek yerinde olacaktır. Sadece robotlar için üretilmiş içerikler artık uzun vadede başarılı olamayacaktır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Required fields are marked *
Bu HTML etiketlerini ve niteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>