LOADING

Какво е SEO анализ?

by SEO UZMANI февруари 13, 2021
seo analiz

Данните, които показват как можете да подобрите класирането на вашия собствен уебсайт в търсачките, се наричат ​​SEO анализ.

Благодарение на SEO анализа собствениците и директорите на уебсайтове; научават структурата, URL адресите и връзките на сайта. Той прави необходимия анализ съответно получената информация и адаптира плана си към това. За разглеждане на вашия сайт поотделно на вътре и извън него и подобряване на откритите грешки можете да получите помощ от уебсайтове, които предоставят насоки по този въпрос, за да получите отчета за SEO анализ. Като цяло в един SEO анализ; можете да получите достъп до статистически данни по основни проблеми като анализ на конкуренти, анализ на ключови думи, контрол на връзките, скоростта на страницата, разположение на сайта, контрол на съдържанието, използване на изображения, значението на мета описанията, целостта на социалните медии, мобилната съвместимост.

КАК СЕ ПРАВИ SEO АНАЛИЗ?

SEO анализът има много широк обхват, който се разглежда в две части вътре и извън сайта, URL структурата анализира вътре в сайта етикетите, ключовите думи, създаване на съдържание. Темите за социалната медия и backlink са работа на SEO действията извън сайта.

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТИ ПРИ SEO ДЕЙСТВИЯ

Едно от най-важните теми при SEO аналите е разглеждане на конкурентите.Ако не знаете конкурентите на сайта си, първото определете ключовата дума. След това от приложенията намерете кой е на първо място от вас от тези ключови думи. Ето конкурентните сайтове, с които ще се състезавате за челните позиции на търсачките.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ SEO АНАЛИЗ?

Правенето на SEO анализ означава, че вашият уебсайт ще се вижда бързо в търсачките като Google и ще бъде на позиция на високо класиране. За вашите недостатъци, които имате заедно с предложенията ви се предлага SEO анализът, този анализ е инструмент, който трябва да получите при създаването на въдещите си програми.

Ако, когато желаете да анализиране не получите резултат от сайта си може да не се виждате от страна на Google. Накратко Google не вижда вашия сайт, страниците и стойностите, които сте създали. В такъв случай трябва незабавно да предприемете необходимите стъпки и да започнете усилията си за подобрение. Всички дейности, които са правени до днес, трябва да се прегледат т.е подготвените съдържания, създадените връзки. Откриването на грешката, където и да е, и предприемането на компенсаторни стъпки е най-добрият метод за това в този момент. Този процес можете да преминете с минимални щети, като се консултирате с SEO експерт.

 

Оптимизация за търсачки – SEO

Онлайн маркетингът като работа може да е трудна и объркана работа. За много фирми може да се вижда страшно да се организира правилен дигитален процес на маркетинг защото постоянно се сменят актуализациите на алгоритмите за търсене,  скъпи кликвания, коригирани разходи за печалба, света на канали за печелене на нови потенциални клиенти. SEO е съкращение на думите Search Engine Optimization. На български означава Оптимизация за търсачки. Какво точно е SEO и как се прави?Ако си задавате този въпрос, ето ще ви разкажем. Много хора възприемат SEO като рекламна дейност.Т.е както е при SEM (Search Engine Marketing ) се възприема като реклами в мрежата за търсене или визуални реклами. Но, ситуацията обаче е съвсем различна. SEO е една от основните дейности на уебсайта. Както при Google търсачките той обхваща всички регламенти като софтуер или съдържание, необходими за пълно възприемане и сканиране на вашия сайт. По-специално, съгласно целта на вашия сайт, в тази насока SEO експерта работи за създаването на съдържанието. Професионалистите в много браншове много погрешно търсят думите, търсени в интернет сферата, и подреждат съответно съдържанието на сайта. Нека дадем пример за това.

anahtar kelime analizi seo

Горе в посочени пример виждаме две думи, които си приличат. Има много експерти от бранша, които използват тези думи. Но ако не работите с професионалист SEO, ето какви неприятности може да ви се случат. Ако сте обърнали внимание думата модели на рокли за период от месец е търсена 74.000 пъти, а думата модел на рокли за един месец е търсена 400 пъти. Може да има стотици примери като този. Ако направите сайта си с грешна дума, вие сами може да изчислите месечния трафик, който ще достигнете. Ние тук влизаме в действие и организираме целия сайт в съответствие с думи с голям капацитет.

Но дали ни свършва работата само с такавo организиране? Категорично, не.Защото работат ни тепърва започва. Това е търсачка, изградена на базата на алгоритъм на Google Page rank. Поради тази причина, за съжаление, не можем да излезем на преден план, без да приложим логиката Page rank към нашия сайт по най-добрия начин.Какво е Page rank? Ето накратко да разкажем.

page rank formülü

Запитване за SEO оценка

По-горе е приложена първата формула, приложена за стойността на страница. Разбира се, че тази ситуация датира от години. В днешно време нещата са много много по объркани. Тъй като фромулата ще ви обърка накратко ситуацията е следната. Сайт А дава линк на сайт В. Google при такава ситуация дава page rank оценка на сайта В. Това се отнася за хиляди дори милиони сайтове. Отделно също така дава точки на сайт B, според page rank настоящата оценка на А сайта, който дава линка. Това важи за всеки сайт.  Така най-кратко може да се разкаже page rank. Написах го само да разберете за какво става въпрос.  На заден палан работи много объркан алгоритъм.  Един Seo специалист открива кой сайт каква backlink структура има с помощта на софтуер като Ahrefs и на вас ви намира сайта, който ще ви даде най-много точки и взема оттам backlink. Ето тук вече започва дейността SEO, след вътрешните организации и външните намеси. Накрая се достига до първата страница с желаните ключови думи.Ако искате да безплатно да получите информация за SEO оценката на т.е. степента на domain rating може да посетите адреса: https://ahrefs.com/website-authority-checker

 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *